Pull Quote: The WordPress community is, slowly but surely, helping me get rid of my ingrown fear of the unknown, of others.

Becoming Myself Again – Å bli meg selv igjen

Denne artikkelen er også tilgjengelig på Norsk.

It’s so easy to become secluded and sit at home, in your own bubble, but it wasn’t until a group of people literally pulled me in with their welcoming atmosphere and demeanor, that I realised that I could function amongst other people as well (even if it was somewhat limited).

In The Beginning

To understand my bubble, you need to also know a little about me, or rather, about my childhood. I had a less than ideal childhood. I have a great family, lived in a great house, even in the “best country in the world” as they say. And despite this, I say I wasn’t happy with my childhood. My school years were the reason, they were rough. At times I think back and feel like events that unfolded were parts of ridiculous scenes from an over the top movie.

All in all, the days seemed generic enough, except my school days were a thing of dread. I would suffer physical and verbal abuse throughout my schooldays, even going to and from school, I had no real friends (victim by association is understandably not something a child would want to intentionally walk into. I understand this as an adult, but as a child it’s not that easy).

Because of my treatment over the years, I developed trust issues, I got a fear for everyone around me, and it was growing stronger and stronger over the years.

I suppressed it, I lied about it, and I got terrifyingly good at the lying part.

This is why I was drawn to the internet: I didn’t have to interact with people, I didn’t need to go outside where the others were, I could just do my thing and move on. I could live in my own bubble.

Finding WordPress

But then the darndest thing happened. I’d been stuck on a project, I needed help, and I turned to a support room for an open source project, for WordPress. If you’ve ever tried to get help in a chat before, you’ll know what kind of an experience it can be, the snarky reactions to your code, the nitpicking of using the wrong terminology, it’s not fun. This place though, they didn’t care that I was not only using the wrong terms, but my entire code was a horrible mess.

Where I would usually get the help I needed and move on, popping back in my bubble of solitude, I instead wanted to be like these people, I wanted to use what I learnt to let others get helped.

Over the years, I all but devote myself to that place. Nobody knew me, I liked staying under the radar, but eventually I got pushed into a team meeting. I was intrigued, so I would watch, I’d say hi, and progressively make my opinions heard. Yet, I would stick to my bubble, once the meeting was over I was back on my own.

And Then I Went To WordCamp

Until I got to attend my first big WordCamp, the last one held in San Francisco, I was ecstatic! I’d never been to a big conference before, as I didn’t like crowds, but I knew some of the people who would be there. They were people who had been friendly and inviting in the most genuine way imaginable. It’s not easy being worried whenever you’re out amongst people, but this group of people, this community, I didn’t have that fear around them.

I somehow made WordCamps my safe space.

They are where I can, if only for a short while, leave that bubble, leave the need to be alone, and be a part of something great! I use them as fuel to get through the hard times, I can look forward to meeting people, people who value my opinions and my experience. People who genuinely want to listen and most of all, care about you! The WordPress community is, slowly but surely, helping me get rid of my ingrown fear of the unknown, of others.

The community is helping me become myself again.

Å bli meg selv igjen

Det er lett å blitt innesluttet mens man sitter hjemme i sin egen lille bobble, men det var ikke før en gruppe invidider nærmest dro meg inn med sin velkomne atmosfære, at jeg forstod at jeg kan fungere skikkelig blandt andre mennesker også (om enn til tider noe begrenset).

I begynnelsen

For å forstå mer av boblen min, må man nesten vite litt om meg, nærmere bestem om oppveksten. Jeg vokste opp i en flott familie, bodde i et kjekt hus, og alt dette i “verdens beste land” som de sier. Alt dette til toss, så var jeg ikke særlig lykkelig. I all hovedsak på grunn av skoleårene. Til tider tenker jeg tilbake på dem, og det hele føles som absurde scener fra en overdreven film.

Dagene kom og gikk en etter en, med omtrent samme mønster. Jeg fikk gjennomgå både fysisk og verbalt fra medelever de fleste dagene på skolen, men også veien til og fra skolen, og ingen virkelige venner (hvilket barn vil vel risikere å bli offer ved assosiasjon? Dette er noe jeg har tenkt over i senere tid, men som yngre var jeg alene uten noen).

Grunnet behandlingen jeg mottok over årene utviklet det seg mistillit til mennesker, og en redsel for alle rundt meg, som har blitt mer påtrengende med årene.

Jeg undertrykt dette, løy om hvordan ting gikk og hvordan jeg hadde det, jeg ble fryktelig god på å lyve.

Dette er hvorfor jeg følte dragningen mot internettet: Dem jeg traff var ikke rundt meg. Jeg trengte ikke gå ut hvor de andre var, jeg kunne gjøre min egen ting. Jeg kunne ha det godt i boblen min.

Så oppdaget jeg WordPress

Men så skjedde det merkeligste. Jeg hadde kjørt meg fast i et prosjekt, jeg trengte hjelp, så jeg fant veien til et chatterom for brukerstøtte for et prosjekt basert på åpen kildekode, for WordPress. Om du noensinne har forsøkt få hjelp via chatterom selv, så vet du hvilken type opplevelse dette som oftens kan være, småfrekke kommentarer og reaksjoner på koden din, pirking fordi du brukte feil begreper, det er ikke en kjekk opplevelse. Men dette stedet, de brydde seg ikke om at jeg brukte feil begreper, eller at koden min var et eneste rot.

I en situasjon hvor jeg ellers ville holdt ut til jeg fikk den hjelpen jeg trengte, og gått stille tilbake i ensomhetsboblen min, fant jeg ut at jeg ville være mer som disse folkene, jeg ville bruke den kunnskapen jeg selv hadde tilegnet meg for å kunne skape den samme følelsen for noen andre.

I de påfølgende årene hengav jeg meg til dette formålet. Ingen viste hvem jeg var, jeg likte det slik, under radaren, men på et stadie ble jeg dyttet forover for å delta i ett av møtene de forskjellige gruppene med bidragsytere holdt. Det var fascinerende, jeg satt stille og fulgte med, så sa jeg “hei”, og over tiden tok jeg til orde for mine egne meninger også. Alikevel, jeg holdt meg til den trygge boblen, så snart møtet var over forsvant jeg til mitt igjen.

Og så kom WordCamp

Det varte helt til jeg skulle få delta på min første WordCamp, den siste som ble avholdt i San Francisco, jeg var i ekstase! Jeg hadde aldri tidligere vært på en forrektig konferanse, jeg liker jo ikke folkemengder, men jeg visste hvem noen av deltakerne var fra før. De var de samme som var så vennlige og imøtekommende på den mest genuine måten man kan forestille seg. Det er ikke lett å alltid være redd og urolig bare av å gå blant folk, men denne guppen individer, dette fellesskapet, jeg hadde ikke den samme uroen blant dem.

Jeg gjorde WordCamp til min egen trygge plass.

De er den plassen hvor jeg kan, om enn bare i en kort stund, forlate boblen, kaste fra meg ensomheten, og være en del av noe stort! Jeg livnærer meg på dem for å komme meg gjennom harde perioder, og kan se frem til å møte personer igjen, personer som verdsetter mine meninger og erfaringer. Personer som opriktig lytter, og mest av allt, som bryr seg om deg! WordPress fellesskapet hjelper meg, saktens men sikkert, å komme over min inngrodde frykt for det ukjent, og for andre.

Fellesskapet hjelper meg bli meg selv igjen.

11 Comments

 1. Thank you so much for sharing. I can appreciate how much it takes to share something like this.

  I remember at WordCamp London, so overwhelmed, and briefly meeting you and being relieved that I was not the only “shy” person there (no labels needed) , that it was OK.

  It’s not easy, but this community makes it easier for me to be the best version of myself, and to try harder.

  1. Ahh, you remember me from London, that’s fantastic!
   I’m glad you felt more at ease by not being the only “shy” one there, hopefully others will feel less alone as well :)

 2. Quite a great share you have here.
  Let me tell you how precious I find those personal thoughts by the people I’m are used to see around our favourite subject matter (WP). It really helps a lot on so many situations. It puts back the ‘human factor’ on it’s place where a cold and machined society has failed on the effort of putting human beings a bit closer.
  So, this is also a very special Thank You.

 3. Oh, you’re doing great, Marius. Usually, people are afraid of me and in Paris you even walked with me to the dance floor :D

  Who knows, next year in Belgrade, I might just make you dance. Looking forward to see you there :D

  1. Haha, I highly doubt there will be any dancing, I do much better on the sideline looking like venue security, but you get plus points for trying :)

 4. I have the opposite experience of you. I was a popular kid who now feels like I haven’t lived up to my childhood as an adult. I had huge ambitions and am far from attaining them.

  This is the 3rd Hero Press blog I’ve read, and all of them have been saying how great the WP community is! I’m just a user, not a developer or anything, but now I’m really wanting to attend a local gathering. The three of you seem like very interesting people.

  1. I’d highly recommend attending them, they are incredibly friendly and uplifting no matter what kind of user you are!

   Attaining childhood goals and striving for those ambitions can be hard, and not always possible though (we often have much grander views of the world as a child than what reality permits). Now that I’ve done the negative part, let’s move forward, set smaller goals in between, things you feel are within your reach to help give a personal boost on your path, it helps if you don’t focus on the end too much, but rather take the road one win at a time. (I sound like one of those people who sell books about self discovery, haha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.